Wet- en regelgeving

De praktijk voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria voor vrijgevestigden.