Deze afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Daarnaast kan EMDR ook worden ingezet bij andere klachten zoals bijvoorbeeld angsten.

Deze methode gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Dit zijn e-healthprogramma’s voor bijvoorbeeld angst- en depressieve klachten of burn-out. U doorloopt dit programma thuis en uw behandelaar volgt het op afstand en geeft feedback. Dit wordt gecombineerd met afspraken op de praktijk.