Zorroo heeft namens bijna alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met diverse zorgverzekeraars. De zorg binnen het zorgprogramma Basis GGZ wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat ook niet af van het verplichte eigen risico.