GGZ zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. Dit geldt voor zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten, alsmede voor zorgverzekeraars met wie wij geen contract hebben.

 

Sinds 1 januari 2022 worden behandelingen vergoed vanuit het zorgprestatiemodel (ZPM). De behandeling wordt maandelijks gedeclareerd in de vorm van prestaties (de behandelsessies). Op de factuur staat een feitelijke weergave van de zorg die u heeft gekregen zoals het aantal sessies en het aantal minuten dat er in rekening is gebracht. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en kunt u de gedeclareerde prestaties controleren. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

Daarnaast zijn alle ggz-aanbieders wettelijk verplicht om een zorgvraagtypering te doen. In de ggz zijn aandoeningen ingedeeld in 20 groepen van licht tot ernstig. Uw behandelaar geeft aan in welke van deze groepen (zorgvraagtypen) uw problemen vallen. De uitkomsten hiervan worden overgenomen op de factuur, net als uw diagnose. Tevens moet informatie over de zorgvraagtypering worden aangeleverd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u een privacyverklaring tekenen. Dit zal tijdens de intake aan bod komen. Als u dit document heeft ondertekend staan deze gegevens niet op de factuur en wordt het niet gedeeld met de NZa.

 

Contracten met zorgverzekeraars

Wij hebben voor 2024 contracten met:

  • ASR (met labels ASR en Ditzo)
  • DSW (met labels DSW, Stad Holland Verzekeraar, inTwente)
  • Menzis (met labels Menzis en Anderzorg)
  • Caresq (met label Eucare)
  • Zilveren Kruis (met labels FBTO, De Friesland en Interpolis)

 

Bent u aangesloten bij één van deze zorgverzekeraars dan worden de volledige kosten van uw behandeling vergoed door uw verzekeraar. De facturen zullen dan rechtstreeks bij uw verzekeraar worden ingediend. Houdt u wel rekening met het verplichte eigen risico van €385,- per kalenderjaar.

 

Contract vrij

Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar is het belangrijk te checken wat voor percentage vergoed wordt. Afhankelijk van uw polis wordt alles (zuivere restitutiepolis) of een deel vergoed (natura polis). Een zuivere restitutiepolis wordt vanaf 2024 nog maar door enkele zorgverzekeraars aangeboden. Check de voorwaarden goed bij uw zorgverzekeraar.

 

Het percentage dat vergoed wordt bij een naturapolis ligt doorgaans tussen de 60 en 80%. Het resterende gedeelte dient u dan zelf bij te betalen.

 

U krijgt maandelijks een factuur van de praktijk van de sessies die hebben plaatsgevonden. U betaalt deze rechtstreeks aan de praktijk. Vervolgens dient u de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te maken op de vergoeding.

 

Bij het vaststellen van de tarieven worden de wettelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevolgd. Voor 2024 gelden de volgende tarieven.

 

Soort Duur Tarief
Diagnostiek (intake) 45 min € 159,70
Diagnostiek (intake) 60 min € 183,44
Behandeling 45 min € 135,89
Behandeling 60 min € 161,46

Welke stoornissen worden niet vergoed

Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed, zoals werk-gerelateerde problematiek (burn out), partner-relatieproblemen, slaapstoornissen, aanpassingsstoornissen, rouwproblemen en identiteitsproblemen. Behandeling van deze klachten zal dus zelf bekostigd moeten worden.

 

Zelf betalen

Het is ook mogelijk om je behandeling volledig zelf te betalen, zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar of verwijzer. Het tarief bedraagt dan 100% van de door de NZA wettelijk vastgestelde tarieven. Soms kan de betaling voor een behandeling door de werkgever worden betaald als daar regelingen voor zijn.  

 

Zorroo

Psychologenpraktijk Sprang-Capelle is ook aangesloten bij Zorggroep Zorroo Regio Oosterhout & Omstreken. Zorroo is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen.

Zorroo heeft namens bijna alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met diverse zorgverzekeraars. De zorg binnen het zorgprogramma Basis GGZ wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat ook niet af van het verplichte eigen risico.

 

Niet nakomen van afspraken

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur zal, ongeacht de reden, €50,- in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.