Aanmelden

U kunt bij Psychologenpraktijk Sprang-Capelle terecht voor behandeling in de basis GGZ. U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:

 

Daarnaast is er een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook wanneer u voor vergoeding van de therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen.

 

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal negen maanden voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker vóór liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, BSN en geboortedatum)
  • Verzekeringsgegevens patiënt
  • Verwijzing voor een behandeling in de basis GGZ
  • Een expliciete uitspraak over een (vermoeden van een) psychische stoornis binnen de DSM-V

 

Intake en behandeling

Na het eerste contact wordt er een intake met u gepland en tijdens dit gesprek wordt samen gekeken naar waar u last van heeft en waar u bij geholpen wil worden. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin staat aan welke doelen gewerkt wordt en welke behandeling daarvoor nodig is. Het kan voorkomen dat aan het einde van de behandeling blijkt dat er specialistische zorg of een andere vorm van therapie nodig is. In overleg met u en de huisarts zal er in dat geval een doorverwijzing komen.

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en te evalueren (ROM-meting, OQ45). Dit zal bij aanvang en aan het einde van de behandeling zijn.

 

Na afloop van ieder behandeltraject wordt een clienttevredenheidsonderzoek ingezet bestaande uit het invullen van een vragenlijst (CQI). Op deze manier wordt er altijd gekeken of verbetering mogelijk is om het maximale resultaat voor u uit de behandeling te kunnen halen.

 

Crisis

Heeft u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zo nodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

 

Waarneming tijdens vakantie of afwezigheid

Bij afwezigheid van uw behandelaar (wegens vakantie of langdurige ziekte) krijgt u te horen wie u waarnemend behandelaar is. Dit krijgt u persoonlijk te horen of via email.